Informujemy, iż na wieży obserwacyjno - widokowej w Świętnie zostały zamontowane elementy monitoringu wizyjnego, pozwalające na monitoring środowiska i ograniczenie zagrożenia pożarowego lasów na terenach wokół wieży. Ponadto, zamontowane kamery będą dodatkowym elementem promującym walory turystyczne gminy Wolsztyn, umożliwiając użytkownikom internetu stały podgląd rozległego terenu w promieniu wielu kilometrów wokół wieży. Docelowo, obraz udostępniony będzie na stronach internetowych sołectwa Świętno, Państwowej Straży Pożarnej Wolsztyn, Ochotniczej Straży Pożarnej Kębłowo oraz Lasów Państwowych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: "Monitoring środowiska i ograniczenie zagrożenia pożarowego lasów poprzez zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego na wieży obserwacyjno - widokowej w m. Świętno", który obejmował zakup i montaż kamer wraz z akcesoriami oraz zakup i montaż źródła zasilania w postaci paneli fotowoltaicznych wraz z akcesoriami. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30,0 tys zł w formie dotacji.


Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

stat4u
osób online 1


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"